10 tips om agressie in jouw organisatie terug te dringen

Maak een beleidsstuk van maximaal 2 A4 waarin je beschrijft wat wel kan en wat niet is toegestaan. Gebruik, als je zelf niets weet te bedenken, onze Agressiematrix om het concreet te maken;
Bespreek dit stuk met alle werknemers en leidinggevenden;
Stel samen vast wat medewerkers kunnen doen als klanten tegen gaan werken of agressief worden en besteed veel aandacht aan wat ze doen kunnen als klanten echt te ver gaan;
Spreek af dat echte agressie gemeld moet worden bij een centraal meldpunt;
Maak een register op waarin je meldingen vastlegt en dat alleen de beheerder kan inzien;
Stel sancties vast bij agressie. Besteedt vooral aandacht aan zgn. ordegesprekken en probeer agressieve mensen op kantoor uit te nodigen om ze aan te spreken;
Wees consequent met het uitvoeren van sancties. Als je iemand de toegang hebt ontzegd, doe dat dan ook schriftelijk en als hij toch weer binnenkomt doe dan aangifte wegens lokaalvredebreuk;
Denk na over stevige sancties voor de echte weerbarstige agressieve figuren onder je bezoekers. Een toegangsverbod is mogelijk, maar je kan ook (als je een overheidsinstantie bent) een last onder dwangsom op laten leggen om bijv. voor elkaar te krijgen dat iemand stopt met treiteren of intimideren;
Koppel na elke melding van een medewerker terug wat de organisatie als sanctie oplegt;
Neem de tijd om je medewerkers te laten wennen aan het anti-agressiebeleid en instrueer leidinggevenden om medewerkers daarin te ondersteunen. Het doel is om weerbaarder te worden.