Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving en willen dat ook praktisch tot uitdrukking brengen. Daarom werken wij tegen sterk gereduceerde tarieven of pro bono voor organisaties die zich inzetten voor de samenleving in onze directe omgeving.
stem in de stad maxima
Stem in de stad

De Stem in de Stad in Haarlem is een oecumenische instelling die opkomt voor mensen in de marge o.a. door hun dagelijkse aanloopochtenden, keuken en hulp aan mensen zonder documenten. A&O groep steunt stem in de stad door jaarlijks een aantal trainingen te verzorgen voor medewerkers en staf.

Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving

Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving biedt via haar academy trainingen en opleidingen aan waarvan onze trainingen deel uit maken.