“ze hebben een bijzondere invulling
gegeven aan onze netwerkdag”