“Vooral het feit dat zij dat goed weten te vertalen in trainingsbijeenkomsten met veel maatwerk maakt dat wij de samenwerking continueren” en “Zij dragen hun steentje bij in het voorgesprek en leveren goede ideeën. Zij kennen het werkveld goed en kunnen zich prima verplaatsen in de klantsituatie.”