“de kracht zat in de onderlinge afstemming
en hun creativiteit”