Weet hoe het zit

De bedoeling van een lezing of themabijeenkomst is om in korte tijd iedereen bij te praten en betrokken te krijgen. Een snelle efficiënte interventie. Wij kunnen dat door onze vakinhoudelijke achtergrond gecombineerd met een creatieve aanpak snel realiseren en doen dit voor verschillende organisaties. We maken ons de bedrijfsgewoonten en taal snel eigen, zowel op het nivo van het management als de werkvloer. Het voorzitterschap van een bijeenkomst of studiedag wilt u uitbesteden, ook dat kan. Met de voorbereidingsgroep maken we snel een draaiboek, denken we mee over de invulling en leiden uw dag.

Regelmatig organiseren wij voor opdrachtgevers bijeenkomsten waarbij, in de vorm van een interactieve lezing, specifieke thema’s aan de orde komen. De bijeenkomsten variëren van een uur tot enkele uren en zijn zonder uitzondering boeiend, in dialoog en vol humor.

De inhoud is per doelgroep verschillend, voorbeelden zijn:

  • Netwerken voor young professionals in de organisatie
  • effectief beïnvloeden
  • veiligheid binnen de organisatie
  • fraude-preventie
  • omgaan met specifieke klanten groepen
  • omgaan met verwarde personen
  • ethiek en integriteit in ons gedrag