DE CEDEO CERTIFICERING VAN 2016 en 2017

Elke twee jaar zijn we verplicht om Cedeo een onderzoek te laten doen onder onze opdrachtgevers. Zij worden geïnterviewd en op een aantal criteria stelt Cedeo vast wat hun waardering is voor onze dienstverlening. Hoewel we ons nooit zorgen maken of we de drempel wel halen – 80% moet dan hoger scoren dan 8 – is het altijd wel spannend wat de terugkoppeling ons brengt.

In de laatste beoordeling blijkt dat 99,3% van de geïnterviewden een 8 of hoger heeft gegeven aan de verschillende beoordelingscriteria. We zijn er blij mee, dat is duidelijk, maar welke feedback is naar voren gekomen?

Een van de respondenten geeft in het geanonimiseerde rapport aan erg tevreden te zijn met de tijd die wordt genomen om de precieze opleidingsvraag vast te stellen. Verder wordt aangegeven dat het ontvangen voorstel concreet  en nauwkeurig is en dat m.n. leerdoelen heel helder worden omschreven. De continue afwisseling tussen theorie en praktijk maakt de uitvoering sterk. Men is tevreden over de trainers, m.n. over hun inhoudelijke en didactische kwaliteit. Andere aspecten die naar voren komen zijn dat we makkelijk en goed bereikbaar zijn en snel reageren op vragen. ‘Het verloopt allemaal heel professioneel. Ze hebben alles op orde en houden strak de regie over alle lopende processen.’ Alle referenten zijn tevreden over de prijs/kwaliteit verhouding.

Als je door Cedeo bent geïnterviewd dan bedanken we je voor de positieve feedback. De hoge score is voor ons als een verrassing gekomen, hoewel we er elke dag hard aan werken.

NIEUWE WEBSITE

Het ligt erg voor de hand, maar de vergelijking klopt wel. Het is net als wanneer je je huis gaat schilderen, dan pas zie je hoe geel de muren zijn. Toen we onze nieuwe site aan het bouwen waren, zagen we pas dat de oude site gedateerd was geraakt. Een goed moment dus. Met de hulp van Sylvia Kieft (ontwerp en fotografie) en Bart Burgers (techniek) hebben we een nieuwe site gebouwd waarop we ook meer aandacht kunnen geven aan de verschillende collega’s, trainingen, bijeenkomsten, presentaties en conferenties. De site moest vooral heel transparant en uitnodigend zijn, waarop bezoekers makkelijk kunnen zoeken. En volgens de eerste reacties is dat gelukt. Een aantal nieuwere collega’s, die al wel langer meewerken maar niet bij iedereen bekend zijn, stellen zich voor, zoals Jan-Paul Buijk (mindfulness), Bram Eijsenring (agressietrainingen), Robert-Jan van Dijk (agressietrainingen), Rob Groen (Belbin teamtrainingen) en Wim van Es (vertrouwenspersonen) Wie ons langer kent, herkent de namen vast wel.

Ook is het nu mogelijk om publicaties op te nemen en kun je onze eerdere publicaties downloaden.

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

Daar is hij dan, onze ELO. Nog niet algemeen bekend, maar hij was er al wel. In plaats van de digitale e-learnings die we los aanboden en de webinars die je misschien van ons kent, hebben we nu een omgeving achter de site waar al deze onderdelen verzameld zijn. Onze ELO is gemaakt i.s.m. Learningonline, een bedrijf dat uitsluitend online leren aanbiedt waaronder nu ook de online voorbereiding op de agressietrainingen van A&O groep.

Waar we ons in de komende periode m.n. op gaan toeleggen zijn weblectures, ook wel kennisclips genoemd. Bij veel van onze trainingen vragen we de deelnemers vooraf enkele kennisclips te bekijken. Een kennisclip is 4-8 minuten lang, net als de zgn. MOOCs (Massive Open Online Course) aan de universiteiten die snel aan bekendheid en populariteit winnen. Het blijkt dat deelnemers de kennisclips meer op prijs stellen dan schriftelijke voorbereidingsstukken als syllabi en boeken. De kennisclips bieden de mogelijkheid om diep op de stof in te gaan, iets dat in e-learnings lastiger is. Voor trainingen op maat zijn ze in korte tijd samen te stellen.

BELBIN’S TEAMROLLEN

We zijn blij dat Rob Groen, toch wel dé Teamrol goeroe in Nederland, ons team is komen versterken. Sinds jaar en dag gebruiken we Belbins gedachtengoed en Interplace (de 360-graden teamroltest) en een aantal van onze trainers zijn door Rob opgeleid en lid van het Teamrol Gilde. De komende tijd gaan we samen met Rob de nieuwe inzichten op het terrein van teamrolmanagement verwerken in onze teamontwikkelingsprojecten.

Even een opfrisser over teamrollen: Iedereen weet of voelt aan dat naast de hiërarchische en inhoudelijke verschillen tussen professionals (positie, kennis en ervaring) ook de verschillen in karakters of persoonlijkheden een grote invloed hebben op de kwaliteit van het werk. Teamrolmanagement (van Meredith Belbin, de Engelse ‘founding father’) ontrafelt deze verschillen in persoonlijkheden en biedt een uitermate praktische taal om verschillen in teams te onderzoeken. Elk team is gebaat bij een evenwichtige verdeling van de teamrollen (teamrolkwaliteiten), d.w.z.  een verdeling die past bij de taken van het team. Maar de verdeling op zich is niet genoeg, de teamleden leren in onze projecten het beginsel van complementariteit toe te passen, zodat kwaliteiten elkaar gaan aanvullen en versterken.

TRAININGEN ONDER DE AANDACHT

De waarheid boven tafel: Hoor en Wederhoor

‘De waarheid boven tafel: Hoor en Wederhoor’ is een praktische training die gaat over gesprekken met klanten van banken of andere instellingen die verdacht worden van onrechtmatig handelen, misbruik van hun bankrekening of ander frauduleus gedrag.

Het is vaak heel lastig om de echte waarheid boven tafel te krijgen, ook al heb je veel ervaring met dit soort gesprekken. Verwijten van de klant liggen op de loer en emoties zijn heel voorstelbaar; dat is een eerste horde om te nemen voor de moderne klantenadviseur. De tweede horde is de uitdaging om de beschikbare informatie zo te ordenen dat er, in combinatie met een aantal handige gesprekstechnieken, een optimale uitkomst is. Deze ordening en de combinatie met gesprekstechnieken heet een hoorplan. Het bekendste hoorplan is de stapelmethode: De adviseur confronteert de klant met alle informatie tegelijkertijd. Bij een overweldigende hoeveelheid onweerlegbaar bewijs lijkt dit een goede methode.

Hoor wederhoor

Sommige klanten zijn echter niet heel ‘drukgevoelig’. Ze ontkennen simpelweg of komen met verhalen waar je vooraf niet op had gerekend. Het bewijs ligt echter al op tafel en kan je vaak niet nog een keer inzetten. Meerdere hoormethoden zijn belangrijk, afhankelijk van de situatie. Wordt het de stapelmethode  of een andere methode? Na deze training weten klantenadviseurs precies welke methode het meeste rendement oplevert.

Uit de pilottrainingen is gebleken dat het zeer gewenst is dat deelnemers enige ervaring hebben in het omgaan met conflicten en agressie of daar een training in hebben gevolgd.

Fysiek Veilig, wat houdt dat in?

Zijn verdedigingstechnieken verantwoord in een programma ‘omgaan met agressie’?

Twee jaar geleden zijn twee van onze trainers en acteurs actief aan de slag gegaan om zich te bekwamen in Krav Maga, een Israëlisch zelfverdedigingssysteem. Na afloop van de cursus, veel blauwe plekken en een zweepslag later, was ons duidelijk dat deze techniek ons wel wat te bieden heeft. Echter, deelnemers kunnen de toepassing van deze technieken nooit in een korte tijd leren en zonder intensieve borging blijven toepassen. Daarnaast is de vraag of m.n. dienstverleners in een hoger segment het wel op prijs stellen als hun medewerkers verdedigingstechnieken met een hoge impact toepassen op agressieve klanten.

agressie_fysiek_slecht

Na intensief intern overleg zijn we tot een programma gekomen dat ‘Fysiek Veilig’ heet en deelnemers helpt om in agressieve incidenten met klanten steviger in hun schoenen te staan, niet alleen verbaal, maar ook fysiek.

De reacties van deelnemers zijn overweldigend en opvallend is dat het werken aan fysieke veiligheid een grote impact heeft op de uitvoering van de verbale technieken. Wat deelnemers enkele uren voor de module nog lastig vonden om tegen een klant te zeggen, is na afloop van de module ‘Fysiek Veilig’ een eenvoudige opgave geworden. Wij zijn er m.n. gelukkig mee dat het ons is gelukt om dit thema voor onze opdrachtgevers in een acceptabele vorm te gieten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de inhoud.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Stem in de Stad, gelegen aan de nieuwe Groenmarkt in Haarlem, is een plek voor mensen in de verdrukking. Prinses Maxima opende het nieuwe gebouw enige tijd geleden onder grote belangstelling.

Voor ons is Stem in de Stad een bijzonder project. De Rabobank vroeg ons enkele jaren geleden of wij voor ‘de Stem’ iets konden doen, omdat zij geen twee keer achter elkaar hetzelfde project mochten ondersteunen. . Dat hebben we gedaan. En dat zijn we blijven doen: ieder jaar  geven we enkele trainingen voor medewerkers en staf. En dat doen we met veel plezier.

Tegenover Stem in de Stad zit de Haarlemse Vrijwilligerscentrale en ook daar hebben we inmiddels de vrijwilligers getraind