Publicaties

De A&O groep heeft de afgelopen jaren de volgende artikelen, white papers en boeken gepubliceerd.

Boa’s: Imago, respect, professionaliseren

Hans Koning | Segment BoAcademie | januari 2019

Gemeentelijke toezichthouders (Boa) zijn al jaren onmisbaar als het gaat om veiligheid in de openbare ruimte en met de toenemende landelijke prioriteiten van de politie zal dit eerder meer dan minder worden. Het zelfde geldt voor de discussie over geweldsmiddelen die daarmee samenhangt. In dit opiniestuk benadrukt Hans Koning (met enkele collega’s van de Segment BoAcademie) het belang van herhaald trainen zodat de handhavers in risicovolle situaties kunnen terugvallen op in-getrainde veilige procedures. Naast techniek, organisatie en opleiding en training vraagt professionaliseren om bestuurders en leidinggevenden die niet alleen ‘achter hun mensen staan’ maar die vooral ook ‘voor hun mensen’ aan de slag gaan.

Klik hier voor het gehele artikel

Imago van de actuaris

Rob van Meurs en Hans Koning | De Actuaris

In dit artikel beschouwen de schrijvers het imago van de actuaris door de bril van Belbin’s teamroltheorie. Ze vergelijken de teamrolprofielen van beginnende actuarissen met die van enkele ervaren actuarissen die door hun managers bijzonder werden gewaardeerd (‘kanjers’).

Klik hier voor het gehele artikel

Omgaan met agressie

Drs. Rob van Meurs | A&O groep | januari 2016

In dit white paper gaat Rob van Meurs in op de relatie tussen een goede diagnose en een effectieve aanpak bij agressie van klanten tegen medewerkers. Hij besteedt aandacht aan de kwaliteit van de interventie van de kant van de medewerker en aan de randcondities die bijdragen aan een goede training ‘omgaan met agressie’.

Klik hier voor het gehele artikel.

Rooddrukkompas

Drs. Hans Koning, Drs. Rob van Meurs, Mr. Hans van de Putte | A&O groep | 2012

Gevoed door professie, de chemie van de groep en de ‘harde’ (blauwe) en ‘zachte’ (rode) factoren van leiderschap ontwikkelt zich de samenwerking tussen professionals. Dit proces is grotendeels autonoom, maar beïnvloeding is wel degelijk mogelijk. Dit vraagt om leiderschap met een focus op vijf sturingsgebieden: coördinatie en persoonlijk leiderschap; gewenst professioneel gedrag; samenwerking en vertrouwen; teamleren en kennismanagement en passie en motivatie.

Klik hier voor het gehele artikel.

Ziekenhuisbestuurders kunnen gezondheidszorg innoveren met IFMS

Mr. Hans van de Putte CMC/MCM | in ‘Mag ik me even voorstellen’ | 2012

Ziekenhuizen hebben belang bij bekwame, empathische en meedenkende specialisten. Niet alleen door de inhoudelijke kwaliteit van hun werk, maar ook door hun samenwerkingsgedrag vormen medisch specialisten de spil van de zorgcultuur. Raden van Bestuur kunnen IFMS inzetten als motor voor een betere en betaalbare medische zorg.

Klik hier voor het gehele artikel.

Collegiale feedback m.b.v. IFMS, een kort overzicht

Drs. Rob van Meurs | in ‘Mag ik me even voorstellen?’ | 2012

In 2003 publiceert de KNMG haar kwaliteitshandvest en stelt daarin dat iedere arts zich open en toetsbaar moet opstellen. Dit houdt onder meer in dat ‘hij/zij bereid is tot reguliere gesprekken (…) over zijn/haar persoonlijk functioneren’.

Klik hier voor het gehele artikel.

Effectief samenwerkingsgedrag is voorwaarde voor kwaliteitsverbetering

Drs. Hans Koning | in Zorgmarkt | april 2012.

Dit artikel betreft een kwalitatieve beschouwing over collegiale feedback. Kwaliteitsverbetering op basis van feedback heeft meer kans van slagen als er een collegiaal leerklimaat in het ziekenhuis is, waarin open kan worden gesproken over persoonlijke en soms gevoelige informatie.

Klik hier voor het gehele artikel

IFMS – constructieve feedback?

Mr. Hans van de Putte CMC/MCM | in ‘Mag ik me even voorstellen?’ | 2012

Leidinggevenden, managers en professionals ontwikkelen zich via trainingen, teamconferenties en/of coachingstrajecten om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Het verbeteren van interne communicatie en samenwerkingsprocessen is een wezenlijk onderdeel van deze kwaliteitsslag.

Klik hier voor het gehele artikel.

Medisch specialisten aan het woord over collegiale feedback

Drs. Hans Koning | in ‘Mag ik me even voorstellen?’ | 2012

Collegiale feedback kan bijdragen aan betere dokters en betere medisch-specialistische zorg. De Orde van Medisch Specialisten meent dat IFMS dat proces kan (en moet) ondersteunen. Een ziekenhuisbestuurder die wij hebben gesproken, meent echter dat de behoefte aan collegiale feedback in de groep medisch specialisten gering is en dat veel specialisten IFMS ervaren als opgelegd: “Medisch specialisten hebben geen behoefte aan openheid, op deze manier wordt transparantie afgedwongen”.

Klik hier voor het gehele artikel.

Moderator, regisseur kwaliteitsverbeteringsproces of procedurebegeleider

Drs. Rob van Meurs | in ‘Mag ik me even voorstellen?’ | 2012

In IFMS worden medisch specialisten uitgedaagd hun functioneren kritisch te onderzoeken aan de hand van feedback van collega’s. Moderators hebben in dit proces een belangrijke rol. Zij verzamelen de feedback van collega’s en begeleiden het terugkoppelingsproces. In dit artikel geeft de auteur aanbevelingen om de rol van deze moderators te versterken om hiermee het effect van IFMS te verbeteren.

Klik hier voor het gehele artikel.

‘Rooddruk” in de medische maatschap

Mr. Hans van de Putte CMC/MCM | in ‘Mag ik me even voorstellen?’ | 2012

Je zult maar een bekwaam chirurg zijn met een uitstekende staat van dienst, een dienstverlenende grondhouding en meer dan gemiddelde sociale vaardigheden. Geen moeite is je teveel om … Maar de ‘buitenwereld’, gevoed door de media, ziet jou en je collega’s als ‘graaier’, ‘arrogant’ en ‘sociale nerd’. … Om nog maar niet te spreken over ‘medische missers’ en ‘medici in opspraak’ door foute diagnoses en verkeerde ingrepen. Het lijkt wel of je misdadiger bent in plaats van een hardwerkende specialist!

Klik hier voor het gehele artikel.

Communicatie als vak in de actuariële opleiding

Rob van Meurs | De Actuaris | mei 2011

‘Je kunt nog zo goed zijn in je vak, als je het niet kan overbrengen en geen relatie kan opbouwen word je niet begrepen en ben je nergens’. Willem Eikelboom (Towers Watson).

Klik hier voor het gehele artikel.

Boeken

Naast bovenstaande artikelen en white papers zijn er ook de volgende boeken gepubliceerd. In ‘Mag ik me even voorstellen’ zijn de artikelen over IFMS als kwaliteitsinstrument voor medisch specialisten gebundeld.

Agressie Management

Hoe organisaties omgaan met agressie van klanten
Hans Koning | Rob van Meurs

Uitgever: Academic Service/Sdu Uitgevers bv – 2002, herziene druk 2006

Mag ik me even voorstellen?

Over collegiale feedback van medisch specialisten en de kwaliteit van de samenwerking
Hans Koning | Rob van Meurs | Hans van de Putte

Uitgever:  Rooddruk.org – 2012