Maak je samenwerking tot een succes

Wij kunnen je helpen met nieuwe ogen naar de samenwerking in je team te kijken, echte synergie te bereiken. In echte teams leer je van elkaar, krijg je verdieping, worden echte besluiten genomen en zijn de echte dingen aan de orde. Een team dat op stoom is levert meer werkplezier en meer kwaliteit.

Teamontwikkeling is altijd goed maar omdat elk team uniek is wordt een dergelijke training specifiek toegesneden op het betreffende team. Dat start altijd met een voorgesprek en in bepaalde gevallen met een uitgebreidere intake teneinde de dynamiek van het team in kaart te brengen. Wij werken daarbij zowel met operationele managementteams (beslissers) als met teams van samenwerkende professionals.

  • directieteams van adviesbureaus of banken
  • samenwerkende artsen
  • beslisteams bij defensie
  • teams van schoolleiding en docenten
  • managementteams
  • projectteams van energiebedrijven

Ons uitgangspunt is dat een optimale samenwerking niet alleen afhankelijk is van kennis, goede wil en ervaring, maar ook van elementen die lastiger grijpbaar zijn. Een betere samenwerking zet zich door in een snellere besluitvorming en een grotere slagvaardigheid van het team. Het effect van een geslaagde teambijeenkomst is dan ook direct merkbaar.

Bij de training kunnen verschillende instrumenten ingezet worden, afhankelijk van de vraag, behoefte en doel.

Teamconferentie:

Doel:
de onderlinge samenhang in het team verbeteren, de sturing t.o.v. elkaar bevorderen en een meer gemeenschappelijk doel nastreven. Inzichtelijk maken waar kwaliteiten liggen en de terugkoppeling bevorderen.

Uitvoering:
Hans Koning, Rob van Meurs, Peter van den Heuvel.

Duur:
variabel: van 2 – 5 dagdelen

Teamontwikkeling met Belbin:

Doel:
Verbeteren van de onderlinge samenwerking en dynamiek middels kennis en inzicht in Belbin’s teamrolmanagement. Deze teamtraining maakt expliciet gebruik van het gedachtengoed van Meredith Belbin en de teamrollen die hij introduceerde. Deelnemers bereiden zich voor middels het invullen van Interplace, een digitale 360-graden vragenlijst die in de training terugkomt.

Uitvoering:
De training wordt uitgevoerd door een gecertificeerde Belbin trainer i.s.m. Rob Groen, de Nederlandse Belbin goeroe.

Duur:
variabel: 2-3 dagdelen

Rob Groen

Samenwerkingsconferentie:

U moet verder, maar de besluitvorming hapert, de puf is er uit of alle neuzen staan niet dezelfde kant op. Als u met een grotere groep bent, is een samenwerkingsconferentie vaak een toepasselijke interventie. Een maatwerkprogramma met plenaire en subgroepsessies, diepgang, humor, confrontatie en respect naar elkaar.

Uitvoering:
Hans Koning, Rob van Meurs, Peter van den Heuvel.

Duur:
variabel 2-3 dagdelen

Uw Wereld Draait Door:

Doel:
De organisatie bekend maken met óf een nieuwe werkwijze, een fusiepartner óf andere onbekende zaken waar (mogelijk) weerstand tegen is. De training is bij uitstek geschikt om acceptatie te bevorderen en draagvlak te realiseren bij grotere groepen.

In deze bijeenkomst maken we gebruik van het ijzersterke format van DWDD bestaande uit een tafel met gasten, een presentator, een huisband en de dichter Nico. Veel effect wordt al bereikt in de voorbereiding, als werkgroepen in de organisatie aan de slag gaan o.l.v. een redactie en de huisband start met de repetities. We spreken in dit programma van co-creatie, waarbij wij samen met onze collega’s van de Oefenmeesters.

Bekijk hier hun inspirerend fimpje.

Uitvoering:
Ruud van Andel, Dan van Steen en Jos Veldhuizen.

Duur:
1 dagdeel, exclusief voorbereiding

De Oefenmeesters

Op maat themabijeenkomsten

Daarnaast organiseren wij voor grotere groepen op maat themabijeenkomsten. Voorbeelden van thema’s in het verleden:

  • samenwerking binnen de ARBO dienst
  • veiligheid in de tankstations
  • veiligheid en fraudebestrijding binnen de bank