Training

Deze trainingen brengen je verder. Je bent nooit te oud om bij te leren, bovendien, je moet vaak wel omdat je vak verandert. Zaken waar je tegenop ziet, zijn in trainingen vaak leuk zijn om aan te pakken als je de juiste tools aangeboden krijgt. In onze trainingen dagen we je uit en de eerste stappen te zetten die je daarna, in het dagelijkse werk, een vervolg gaat geven.

Omgaan met verbale agressie

De klassieker in ons aanbod met de bekende Agressiematrix die helpt om het agressieve gedrag snel te categoriseren.

Duur: variabel: 1, 2 of 3 dagdelen

De langere versies hebben meer aandacht voor spanning, stress, lef en durf dan de korte die instrumenteler zijn.

training-verzuimfoto-vierkant-1200

De aanpak van verzuim

Verzuim dat hoger is dan gewenst (2 a 3%) is met een gerichte aanpak wel te verlagen. Ook als de structuur op orde is (SMT, contract Arbodienst, verzuimanalyse) is er meestal winst te halen door een training waarin leidinggevenden leren in verzuimgesprekken te praten over de echte dingen. Wij bieden deze verzuimtrainingen aan in combinatie met een aangepaste HR strategie. De trainingen zijn kort, praktisch en effectief en de combinatie drukt het verzuim naar realistische aantallen.

Duur: variabel 2-4 dagdelen

Fysiek Veilig

De training voor professionals die te maken krijgen met publiek dat verder dreigt te gaan dan alleen verbale agressie. Ze leren afweren, loskomen en afstand creëren. Deze training wordt alleen aangeboden in combinatie met de training ‘omgaan met verbale agressie’ en wordt ingebed in de veiligheidsafspraken in de organisatie.

Duur: 1 dagdeel in kleine groepen

Gesprekstechnieken

… ook als het lastig wordt. Een training voor medewerkers van banken die zich bezighouden met lastige gesprekken met klanten die emotioneel worden of soms de waarheid achterhouden of verdraaien. Bevat specialistische verhoortechnieken.

Duur: 2-4 dagdelen

Feedback geven

Hoe geef je feedback die aan komt en hoe verwerk je feedback die je ontvangt. De training is ook geschikt voor teams.

Duur: variabel: 1-2 dagdelen

Effectief gedrag in een crisissituatie

Als lid van een crisisteam of als professional die met een crisisteam moet samenwerken onder druk.

De training wordt uitgevoerd m.b.v. de heer Ron Massink van de TU Delft.

Duur: 1-2 dagdelen

Mindfulness

Over in het nu zijn en over het controleren van je gedachten en je gedrag. Mindfullness helpt je om te gaan met stress en vergroot je draagkracht.

De training wordt uitgevoerd door Jan-Paul Buijk, docent aan de mindfulness academie.

Duur: 4 dagdelen

De waarheid boven tafel (hoor en wederhoor)

De training ‘de waarheid boven tafel’ gaat in op de opbouw van hoorgesprekken met daarin gangbare verhoor strategieën  en bijbehorende hoortechnieken. De training is ontwikkeld voor adviseurs van banken die vragen beantwoord willen krijgen over het al dan niet rechtmatig handelen van de klant of anderszins misbruik van de rekening. In deze gesprekken geeft de klant deze informatie niet spontaan. Het risico van escalatie is in deze gesprekken aanzienlijk. Gedacht kan worden aan KI gesprekken (klantenintegriteit) en vermoedens van financieel economische criminaliteit (FEC/C&F).

Duur: 2-4 dagdelen

training-inspectie-foto-nieuw

Inspectie, toezicht en beïnvloeden

Een training voor medewerkers van inspectiediensten waarin moderne beïnvloedingstechnieken centraal staan. De ‘vriendelijke autoriteit’ creëert een situatie waarin de ander serieus gaat nadenken en in staat is het grotere belang te zien.

Duur: variabel, 2-4 dagdelen