Organisatieontwikkeling en -coaching

Het proces op orde

Zonder effectief leiderschap en heldere structuren vaart niemand wel, maar klopt het leiderschap of is het te veel gericht op management van processen. Zijn de procedures en gewoontes wel effectief of vertragen ze onnodig en moedigt de cultuur medewerkers voldoende aan om naar vermogen bij te dragen. Wij werken hier samen met u aan. Door een goede diagnose en stimulerende aanpak creëren we draagvlak en energie.

U heeft een vraagstuk dat niet met een training of niet alléén met een training is aan te pakken. Het gaat daarbij vaak om werkprocessen die effectiever moeten, maar ook om de mensen die het moeten uitvoeren. Een goede wisselwerking tussen beide is cruciaal.

Recente voorbeelden:

  • het werkproces binnen uw klantencontactcentrum dient te verbeteren, want in de SLA staan penalty’s op wachttijden en ontevreden klanten. U weet dat nog meer druk en uitleg niet effectief is en wilt dit nu samen met uw mensen aanpakken. Wij maken, samen met de mensen van de werkvloer (co-creatie), het werkproces inzichtelijk en waar mogelijk meer lean. Gezamenlijk bepalen we verbeterpunten en trainen we de agents op de nieuwe vaardigheden dan wel de aangepaste werkwijze die mede door hen is geschreven.
  • de directie van een handhavingsorganisatie wil met de leidinggevenden in gesprek over de sterktes en zwaktes van de huidige managementcultuur. Doel is de formulering van duidelijke handvatten en een actieplan voor verbetering. Wij doen onderzoek middels interviews en dossierstudie, verzorgen samen met uw mensen een presentatie met de belangrijkste uitkomsten en zetten samen met u de lijnen uit voor een ontwikkeltraject met aandacht voor ‘de echte’ dingen.
  • Een beroepsorganisatie wil delen van een beroepsopleiding aanpassen aan nieuwe eisen en wensen vanuit het veld. Een van de doelen is dat harde inhoudelijke en zachtere generieke competenties geïntegreerd worden. Wij ontwikkelen hiervoor delen van een nieuw curriculum en houden een strakke supervisie over de praktijkcases.