“de opleiding voor actuarissen aan
de Amsterdam Business School (UvA)
is bijna niet denkbaar zonder
de bijdrage van A&O groep”